KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

x

Güdümlü Araştırma Projesine Başvuracak Araştırmacıların Dikkatine

2019 yılı 1. dönem Güdümlü Araştırma Projeleri başvuruları 04.03.2019-11.03.2019 tarihleri arasında BAP Otomasyonundan yapılabilecektir. Proje önerisi sahipleri Üniversitemiz ve BAP web sayfasındahttps://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/duyuru/Gudumlu-Arastirma-Proje-onerisi-Basvurulari-Baslamistirduyuruda öncelikli alanları belirtilen konulardaki projelerini otomasyona yüklemelerinin ardından belirlenen tarihte BAP Üst yönetimine projelerinin sunumunu yapacaklardır.