KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2020 4. DÖNEM PROJE BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
  

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2020-4. dönem (01-25 Kasım 2020) proje başvuruları başlamıştır. Proje öneri formunun (proje ekibince imzalanmış, bağlı bulunulan dekanlık/müdürlük/enstitü onay makamınca kaşe-imza-mühür işlemleri tamamlanmış) ve diğer belgeleri (etik kurul onayı, proforma fatura vb.) pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Proje Önerisinde belirtilen Makine/Teçhizat’ın birimde bulunmadığına ilişkin form" da Koordinatörlüğümüz web sayfasında formlar bölümünden indirilerek onaylatıldıktan sonra proje önerisi dosyasına eklenmesi gerekmektedir. BAP otomasyonuna yüklenen proje önerisine ilişkin matbu evrakların 30.11.2020 mesai saati bitimine kadar BAP Koordinasyon Birimine ulaştırılmak üzere Rektörlük Yazı İşleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya zamanında yüklenmeyen/teslim edilmeyen proje önerileri dikkate alınmayacaktır.