KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

x

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN MAKALELERİ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kausbed

ADRESİNDEN KABUL ETMEYE BAŞLADIK.

EDİTÖR