KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Yemek Bursu Başvuru Sonuç Ekranı
Öğrenci TC Kimlik No:
Doğrulama Kodu:
Doğrulama Kodu Gir:
 


 İSTENEN BELGELER
1-Aile Nufus Kayıt Örneği ( Nufüs Müdürlüğünden veya e-türkiye gov.tr temin edilen.)
2-Memur ise , Ailenin gelirini belgeleyen maaş bodrosu
3-Burs alıyorsa belgesi
4- SGK belgesi
5- 1.Dönem not ortalamasını gösteriri yazı ( Öğrenci İşleri Daire Bşk temin edien)
6- 1. Derecede Şehit Yada Gazi yakını Olduğuna Dair Belge
    a) 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında asıl belgelerin toplanması
    b) 12 – 14 Kasım 2018 tarihleri arasında yedeklerin belirlenmesi ilanı ile belgelerin alınması.
    c) 15 Kasım 2018 tarihinde yemek verilmesine baĢlanması.NOT:Yukarıdaki belgeler asil listede adı olanlar 09.11.2018 tarihine kadar Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, Şube Müdürü Yavuz GÜNDÜZ’ e teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek olanlar çağrılacaktır.