T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
KAFKAS UNIVERSITY APPLICATION FORM FOR FOREIGN STUDENTS
 
   

SINAV TÜRÜ

KOŞUL

SAT 1

En az 1000 toplam puan üzerinden 400 matematik puanı almak

ACT

Sözel, Dil ve EA puan türleri için ilgili alandan 20

GCE (General Certificate Education)

Alanı ile ilgili en az 1 konudan A düzeyi Level

IB (Internatıonal Baccalorate)

Uluslar arası Bakalorya notu en az 24

ABITUR

En fazla 3 puan

Fransız Bakaloryası

Notu en az 10/20

TAWJIHI

Tıp Fakültesi hariç başvurulan programla ilgili dalda 70/100 puan

Baccalaureat Libanais (Lübnan)

Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi hariç başvuracağı puan türüne göre en az 13/20 veya 60/100 puan

AL -SAHADA, AL-TAHANAWIYYA

Tıp Fakültesi hariç diğer bölümler için 240 üzerinden 150 puan

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti)

Başvurulan Puan türünden 750 üzerinden en az 375 puan

MATURA

Diploma notu en az 2.00

Ortaöğretim Puanı

Bu puan türüyle gelen adayların tam notun en az 60/100

KAÜYÖS (Kafkas Üniversitesi)

En az 40 puan

 

Üniversite Senatosunca Görevlendirilecek Komisyonca değerlendirilecek diğer belgeler

 

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslar arası bilim olimpiyatlarında derece almak

 

Ülkesinde geçerli olan üniversite sınavına girmiş ve alanında en az minimum yerleştirme puanını almak, Bu sınava girmeyenler lise diplomaları ile üniversitemize müracaat edip, üniversitemiz tarafından yapılan KAÜYÖS sınavında 40/100 puan alması gerekir.