KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK BAŞVURU FORMU
Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..
BAŞVURU KAYDI Form çıktısı almak istiyorum

Başvurunuzun geçerli sayılabilmesi için

6 – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan ön kayıt başvuru formunun ilgili yeri aday tarafından imzalandıktan sonra ve ekinde istenen tüm belgeleri 16 Ağustos 2018  Perşembe günü mesai bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS adresine elden  ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler dikkate alınmayacaktır.

© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan