PROFESÖR ELNUR HASAN MİKAİL                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1842

E-Posta - ORCID - Researcher ID

emikailturansam.org ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9574-4704Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-8010-2017

Özgeçmiş

2018 Yılının, 6 Mart Tarihinde; 7100 sayılı Kanun Uyarınca "Doçentlik Ünvanı"nı almıştır.
Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, 10 Temmuz, 2018 itibariyle, Kars Kafkas Üniversitesinin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'na "DOÇENT" kadrosuna Resmen atanmış ve bu görevini halen devam ettirmektedir. 29 Kasım-2023 tarihi itibariyle "PROFESÖR" Kadrosuna atanmıştır.

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan